Wat doen
wij

Het supply chain platform

De regio Zuidoost-Brabant ook wel Brainport genoemd, behoort tot de meest innovatieve regio's van Brabant/Nederland. Vaak zijn deze innovaties onlosmakelijk verbonden met de High Tech & Automotive industrie in deze regio. Logistiek is dan dienend en zeer belangrijk voor een goed functionerende Supply Chain. 

Zeker op het gebied van innovaties op logistiek gebied, bereikbaarheid van de regio en het op de kaart zetten van het belang van een optimaal functionerende Supply Chain is er in de regio Zuidoost-Brabant nog veel te winnen. Hier zullen dan ook de High Tech, Automotive en andere sectoren van mee profiteren en beter worden.

De doelstelling van het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant is dan ook:

Het stimuleren van innovaties in de supply chain & arbeidsmarkt/onderwijs -aansluitend op de behoefte van de Brainport bedrijven- om zo unieke waarde toe te voegen aan de producten & services in de regio Zuidoost-Brabant

SPEERPUNTEN & PROGRAMMA

De speerpunten van het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant zijn:

  • Ontwikkelen en bevorderen van samenwerking
  • Versterken van Human Capital & ontwikkelen van logistieke imago
  • Belangenbehartiging & bereikbaarheid
  • Innovatie bevorderen en kennis delen

Deze speerpunten hebben we vertaald in de volgende programmapunten:

  1. HUMAN CAPITAL 
  2. BEREIKBAARHEID & BELANGENBEHARTIGING
  3. INNOVATIES in de SUPPLY CHAIN

Wie zijn
wij

Het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant vormt de  schakel  tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Wij helpen organisaties graag bij het ontwikkelen van nieuwe & innovatieve Supply Chain ideeen en brengen bedrijven en partijen bij elkaar om dit te realiseren.

 “Het supply chain platform ZOB is een ondernemersgedreven initiatief waarbij wordt samengewerkt met overheids- en kennisinstellingen uit de regio om tot een gezonde en innovatieve logistieke sector te komen”

Met het programma van het Supply Chain Platform leggen we de nadruk op projecten die innovatief zijn voor de sector, bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en positief werken voor de werkgelegenheid in de regio Zuidoost-Brabant.

Voorzitter

Hans-Bart Olijhoek

Werkzaam als Operations Director van Viggo Eindhoven Airport B.V. Tevens voorzitter van ondernemersvereniging OKEA.

Heeft als persoonlijke ambitie de samenwerking binnen de logistiek (onderwijs, bedrijfsleven en overheid) in Noord-Brabant te bevorderen. Ziet daarbij bundeling en verspreiding van kennis en innovaties als voorwaarden.

Door zijn deelname binnen diverse netwerken is hij in staat personen en organisaties te verbinden.

Secretaris

Marlou Claes (Logistics Community Brabant)

Stuurgroep

Arno Goedhart (Summa College)

 

Klankbordgroep leden

Jan de Rijk Automotive
Bavaria
Van den Broek Logistics
KLG Europe
Gemeente Eindhoven
Fontys
LCB
Summa Transport & Logistiek
Viggo
Maxima Ziekenhuis
Ceva Logistics
Baetsen
DAF/PACCAR
DHL
Van Rooijen
Scherpenhuizen
Gemeente Helmond
VNO/NCW
Knehansadvies