DDSZ Project

Wat is het project?

Supply chains in Zuid-Nederland maken in het project Digital Data Square Zuid-Nederland (DDSZ) gebruik van data om de digitaliseringsgraad van het Supply Chain werkveld te verhogen. Door samen te werken en het delen van kennis en data kunnen bedrijven innoveren door duurzamer te werk te gaan en meer te bereiken in kortere tijd. Bedrijven zijn namelijk vaak onbekend met de mogelijkheden en hebben ook vooroordelen over het gebruik van datatechnieken. Vaak wordt gedacht dat deze datatechnieken prijzig zijn en alleen relevant voor grote (IT-)bedrijven en/of weinig meerwaarde bieden. Door middel van proeftuinen, een plaats waar iets nieuws wordt uitgeprobeerd, wil het DDSZ laten zien welke potentie data biedt.

Wat willen ze bereiken?

De impact van de Supply Chains op het klimaat moet afnemen en de digitaliseringsgraad moet verhoogd worden. Dit gebeurt dus door middel van vier proeftuinen:

 • AVS (Augmented reality, Virtual reality en Serious gaming)
 • SSCC (Smart Supply Chain Contracts)
 • Robotisering
 • Digital Twin

AVS (Augmented reality, Virtual reality en Serious gaming)
Met augmented reality kun je de werkelijkheid verrijken met extra informatie, je legt als het ware een digitale laag eroverheen. Je zou hiervoor een tablet of smartphone kunnen gebruiken, die analyseert beelden en voegt extra informatie toe. Bijvoorbeeld een heftruckchauffeur die hiermee kan zien welke kant hij op moet.

Met virtual reality wordt de werkelijkheid compleet vervangen door een interactief virtueel model of simulatie. Op deze manier kun je de gebruiker simulaties laten beleven voor bijvoorbeeld trainingsdoeleinden.

Om inzichten, kennis en vaardigheden bij te brengen kun je serious gaming inzetten. Ook wel gamification genoemd. Door middel van spelelementen toe te voegen aan de werkelijkheid of trainingsdoeleinden wordt de motivatie verhoogd en leg je eigenlijk een ‘spellaag’ over het leerproces.

SSCC (Smart Supply Chain Contracts)
Het doel hiervan is om AI (Artificial Intelligence), Internet of Things, blockchain en identifying (SSI/DID’s) technieken in cloud-oplossingen werkbaar in te zetten voor zelfregulerende supply chain processen.

Robotisering
Het efficiënter maken van handelingen in magazijnen, productieomgevingen of op terminals door machines die zelf beslissingen maken met hulp van artificiële intelligentie (AI).

Digital Twin
Een Digital Twin simuleert scenario’s om tools te realiseren ter verbetering van bereikbaarheid en duurzaamheid. Dit gebeurt met een combinatie van publieke en private data. Eigenlijk is het een virtuele representatie van een fysiek project. Een kopie van de werkelijkheid, zoals de Atlas Leefbare Stad. 

Doelstellingen

De beoogde resultaten die het project wil behalen zijn onder andere:

 • verduurzaming van het Supply Chain werkveld;
 • verhoging van productiviteit;
 • versterking innovatievermogen bedrijfsleven;
 • ontwikkelingen van toekomstbestendige werknemers;
 • stimuleren van zelforganisatie en creativiteit;
 • bevorderen van frictieloos werken in de supply chain;
 • vergroten van schaalbaarheid en aanpassingsvermogen;
 • verder uitbouwen van het open innovatiesysteem.

Wie doen mee aan het project?

Het project bestaat uit 22 partners. Zo heb je de ‘koepel’, publieke partners, die de bedrijfscases ondersteunt en ervoor zorgt dat de opgedane kennis leidt tot generieke oplossingen en innovaties. De ‘koepel’ bestaat uit Breda University of Applied Sciences, Stichting Midpoint Brabant, NV REWIN West-Brabant, Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant en Vijfsterren Logistiek. De private partners in het consortium (MKB en grote bedrijven) voeren dan de cases uit en delen hun kennis/data. Verder wordt het DDSZ project uitgevoerd onder de vlag van LCB (Logistics Community Brabant) die onderzoek doet en het project uitvoert op zes vraaggestuurde thema’s: leefbare stad, data gedreven logistiek, Smart Industry, multimodaal, zorglogistiek en evenementen logistiek.

Wanneer en waar is het project?

Het project is mogelijk gemaakt door subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid en de Provincie Noord-Brabant. Het zal plaatsvinden in de periode van 1 april 2021 t/m 31 december 2023.