Een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt

Werknemers stimuleren om hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en tegelijkertijd een link leggen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven? Dit kan o.a. gerealiseerd worden door het traject Hybride Techniekopleiders (HTO). Vanuit ASML volgt Dennie van den Hombergh dit traject en loopt hij stage bij Summa Transport & Logistiek in de klassen van Ivo Verhoeven.

Hybride Techniekopleiders (en Logistiekopleiders)

Om de volgende generatie studenten goed te kunnen begeleiden hebben zij niet alleen kennis en inzichten (theorie) nodig, maar ook ervaringen uit het werkveld (praktijk). Om dit voor elkaar te krijgen zullen de meeste studenten een stage lopen. Bovendien hebben studenten ook baat bij (gast)lessen van een professional die zijn of haar praktijkkennis kan overdragen. Hierdoor krijgen studenten een beter beeld van de praktijk en dit bevordert hun loopbaan.

Versta jij je vak goed en heb je het talent om dit over te dragen op anderen? Dan is het een mogelijkheid om het traject Hybride Techniekopleiders (HTO) bij Fontys te volgen. Dit traject is ook te volgen vanuit een logistieke functie. Tijdens dit traject ontwikkel je didactische vaardigheden om vanuit een pedagogisch perspectief met studenten om te gaan. Je leert om jouw kennis en vaardigheden over te dragen op de studenten zodat jij ze kunt enthousiasmeren voor het vak en de praktijk kan koppelen aan de theorie. Je levert niet alleen een bijdrage aan het onderwijs, maar ook aan de kwaliteit van de branche. Dit traject wordt afgerond met het Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD).

ASML en Summa College Transport & Logistiek

Om de persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers te stimuleren, zullen (technische en logistieke) bedrijven hun werknemers aanmoedigen deel te nemen aan dit traject. Daarnaast krijg je een directe link met het netwerk van de toekomstige professionals, de studenten. ASML is één van de bedrijven die zijn werknemers stimuleert om het beste uit zichzelf te halen en te ondersteunen bij de dringende behoefte aan docenten en ondersteuning in het onderwijs. Het is daarnaast ook geen geheim dat vele (technische en logistieke) bedrijven kampen met een personeelstekort. Met het HTO-traject kan ASML de jongeren kennis laten maken met hun bedrijf. Dennie van den Hombergh is werkzaam bij ASML als projectleider op de logistieke afdeling en volgt het HTO-traject. Hij komt dan niet vanuit de techniek, maar kan wel zijn logistieke ervaringen overbrengen op de studenten die een opleiding volgen in deze branche. Zo loopt hij momenteel stage bij het Summa Transport & Logistiek in Eindhoven. In de vorm van (gast)lessen en instructielessen draagt hij zijn praktijkkennis over in de lessen van Ivo Verhoeven, docent Logistiek en Duits op het Summa Transport & Logistiek.

Het doel van Dennie is om de studenten te begeleiden, coachen en enthousiasmeren voor het vak logistiek. Dit doet hij door zijn praktische kennis en ervaring te koppelen aan de geleverde theorie. Dit blijkt namelijk vaak een aspect dat lastig blijft voor de studenten: de theorie koppelen aan de praktijk. Tijdens het HTO-traject leert hij hoe je deze kennis en ervaring op een pedagogische en didactische wijze overbrengt op de studenten. Vanuit zijn werk als projectleider heeft hij ook al een bepaalde mate van autoriteit, maar hier geeft hij eerder opdrachten zonder eventuele uitleg, in plaats van coaching en begeleiding. Een voordeel van dit traject is dat hij deze nieuwe vaardigheden ook kan toepassen bij de communicatie naar zijn medewerkers bij ASML. Als projectleider kan hij dan ook een meer coachende rol hebben richting zijn medewerkers wat dan ook weer een positief effect heeft op de werksfeer binnen ASML. Daarnaast is er bij ASML behoefte aan gekwalificeerd personeel en door dit traject kan Dennie ook de studenten kennis laten maken met het werk bij ASML.

Het doel van Ivo als docent bij het Summa College is om meer mensen uit de praktijk voor de klas te hebben staan. Niet per se als vaste docent, maar om het bedrijfsleven ook binding te geven met het onderwijs. Daarbij komt ook dat studenten binding krijgen met bedrijven in en rondom Eindhoven. Dit niet alleen in de distributielogistiek, maar vooral ook in de enorme productie-industrie, oftewel maakindustrie.

De komst van Dennie is niet alleen van toegevoegde waarde voor de studenten, ook de andere docenten hebben hier profijt van. Als je al een aantal jaren voor de klas staat, heb je zelf ook steeds minder binding met het bedrijfsleven. Je houdt jezelf wel op de hoogte, maar de kennis van een professional zet ook de docenten weer op scherp omtrent de nieuwe ontwikkelingen.

Blijven leren en jezelf ontwikkelen brengt vele voordelen met zich mee. In het geval van Dennie is hij niet de enige die profiteert van dit project. Het geeft ook voordelen voor ASML, de studenten en de docenten op het Summa College. De didactische vaardigheden om vanuit een pedagogisch perspectief met studenten, docenten en medewerkers om te gaan van het HTO-traject biedt voordelen bij alle partijen.